Festivaler/expos

april

maj

maj

juni

juli

augusti

augusti

september

september

november

november

november

Östersjön, Sverige

Gouveia, Portugal

Pennsylvania, USA

Pennsylvania, USA

Oberhausen, Tyskland

Uppsala, Sverige

Göteborg, Sverige

Gloucestershire, England

Le Garric, Frankrike

Halmstad, Sverige

Gävle, Sverige

Milano, Italien

 

* Observera att månaden i flera fall är baserad på när festivalen hölls tidigare. Med andra ord: risken finns att den är fel.